borgruit 
specialist in effectiever overleg
Elk wijs besluit is gebaseerd op het zien van elkaars belangen
Overleg is een kritische succesfactor in iedere organisatie of andere vorm van samenwerking.

Effectief overleg is absoluut noodzakelijk om doelen te halen en mensen tot hun recht te laten komen.

borgruit maakt overleg effectiever en dat merk je aan de resultaten:

    ♦ betere beslissingen
    ♦ effectievere afspraken
    ♦ slimmere oplossingen
    ♦ doeltreffende aan- en bijsturing
    ♦ resultaatgerichte verbinding tussen de juiste mensen


observatie & feedback

Observatie & feedback door borgruit is concreet, zakelijk en resultaatgericht.

Het stelt je in staat om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van je overleg en de verbeterpunten. Daarnaast ondersteunt borgruit bij het daadwerkelijk verbeteren van die punten met advies en teamcoaching.

Dat kan eenmalig als 'periodieke keuring' maar ook herhaald bij wijze van verbetertraject.
 
voorzitterschap

Als er behoefte is aan een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter voorziet borgruit in extern voorzitterschap (procesbegeleiding).

Dat is bijvoorbeeld zinvol als het overleg tussen meerdere organisaties plaatsvindt en de 'balance of power' gevoelig ligt of als de ‘eigen’ voorzitter zich vrij wil voelen om zichzelf danwel een specifiek belang te verdedigen of tijdens een (vertrouwens)crisis.
 
individuele coaching

Voor wie meer ontspannen en tegelijkertijd effectiever wil leidinggeven of samenwerken, biedt borgruit individuele coaching aan.

De coaching richt zich op drie aspecten:
  ♦ veranderen van (mentale) HOUDING
  ♦ ontwikkelen van nieuwe GEWOONTES
  ♦ toepassen in de eigen CONTEXT

Het gaat dus om het veranderen van denken én doen.

John Manschot

John Manschot, adviseur en probleemoplosser. borgruit is opgericht door John Manschot (1965) om overleg in en tussen organisaties maximaal rendement te laten hebben.

Overleg is te vaak een verplichte rituele dans en te weinig een inspirerende, uitdagende 'business enabler'.

Het kán beter! Waarom zou je dan met ineffectief overleg genoegen nemen?

View john manschot's LinkedIn profile lees meer over John op LinkedIn

 
effectief in cruciale gesprekken

Effectief in cruciale gesprekken
  ♦  lees verder


  ♦  of bestel direct
 
contact

Meer weten? Kennismaken?

Ik hoor graag van je!

  ♦  06 23 966 558

  ♦  info@borgruit.nl

  ♦  contactformulier


06 23 966 558, info@borgruit.nl
KvK 53645308, BTW 1529.52.226.B.04