Afrekenen op basis van het resultaat

Ondernemend in veranderen. Dat motto heeft gevolgen voor de manier waarop Borgruit zaken doet. Want ondernemerschap draait om resultaten en niet om uren. Daarom bepaalt het resultaat de prijs en is ‘uren x tarief’ dus geen logische basis voor facturatie.

De totale prijs voor een opdracht is tien procent van de waarde die het gewenste resultaat voor de opdrachtgever heeft. Deze waarde wordt vooraf bepaald. De totale prijs bestaat uit drie delen:

  1. Een vaste prijs voor het vooronderzoek: Voordat de opdracht van start gaat, voert Borgruit een vooronderzoek uit. Dit vooronderzoek bestaat o.a. uit interviews, bijwonen van overleg en het bestuderen van relevante documenten. Het vooronderzoek eindigt met een presentatie. Deze presentatie bevat een analyse en een aanpak voor het realiseren van de gewenste verbetering. Op basis van deze presentatie beslist de opdrachtgever of Borgruit het verbetertraject uitvoert.
  2. Een voorschot: Als de opdrachtgever de opdracht door Borgruit laat uitvoeren, betaalt de opdrachtgever een voorschot. Het voorschotbedrag is veertig procent van het afgesproken totaalbedrag minus de kosten van het vooronderzoek (afhankelijk van de doorlooptijd eventueel in delen te factureren).
  3. De eindafrekening: Alleen als Borgruit de opdracht met het afgesproken resultaat afrondt, betaalt de opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag minus het reeds betaalde voorschot. Het totaalbedrag is de al genoemde tien procent van de waarde die het resultaat voor de opdrachtgever heeft.