leiderschap als levenskunst

leiderschap

Leiderschap is geen op zichzelf staand iets. Het is onlosmakelijk verbonden met de persoon die het leiderschap vormgeeft. Je zou dus kunnen zeggen: toon me je leiderschap en ik zal je zeggen wie je bent.

Aan de manier waarop iemand leiderschap invult, kun je zien hoe iemand omgaat met kansen, weerstand, verleiding, valkuilen en waarden. Daarom is het te mager om leiderschap plat te slaan tot iets banaals als een machtspositie, een verzameling vaardigheden of een manier om veel geld te verdienen. Leiderschap wordt pas werkelijk uitdagend, inspirerend en relevant als je het beoefent als levenskunst.

levenskunst

Levenskunst is een leerweg, een oefenpraktijk. Het is zelfzorg en zelfcultivering. De levenskunstenaar streeft naar een mooi en goed leven. Dat goede leven is niet bedoeld in de benauwende betekenis van de (deugd)ethiek of de kleinburgerlijke moraal. Het is een leven waarin je maximaal gebruik maakt van je aard en aanleg in een evenwichtige relatie met je omgeving op een manier die aansluit bij de mogelijkheden die de omstandigheden bieden.

Wie kiest voor levenskunst kiest voor reflectie en oefening maar ook voor eerlijke, zuivere relaties en een juist gebruik van de tijd. Het beoogde resultaat is een leven als een kunstwerk dat gecomponeerd is uit zelfbewustzijn, een waarachtige verhouding tot je omgeving en een goed gebruik van de mogelijkheden die in het moment besloten liggen.

leiderschap als levenskunst

Leiderschap als levenskunst is dus leiderschap dat je met zorg en aandacht ontwikkelt. Door het cultiveren van de balans in jezelf en een evenwichtige relatie met je omgeving ben je in staat bewust en effectief te handelen in de gelaagde complexiteit en dynamiek van de werkelijkheid. Daardoor geef je onder alle omstandigheden vorm aan betekenisvol en effectief leiderschap.

Wie leiderschap als levenskunst beoefent, beperkt het risico op falend leiderschap. Als leiders falen, komt dat meestal door mentale scheefgroei, vertroebelde relaties en onvoldoende voeling met de tijd en de omstandigheden. Door je leiderschap als levenskunst te cultiveren, groeit je (zelf)bewustzijn en je vermogen tot (zelf)correctie. Dat is de beste manier om de meest voorkomende afbreukrisico’s in leiderschap te vermijden.

Leiderschap als levenskunst geeft dus richting aan een bevredigende, succesvolle loopbaan die niet tot misstanden en ongelukken in organisaties of in de samenleving leidt. Met leiderschap als levenskunst maak je van je leiderschap een kunstwerk dat inspirerend en relevant is. Waarom zou je die kans laten liggen?