Veranderen op basis van een businesscase

Ondernemend in veranderen. Dat motto heeft gevolgen voor de manier waarop Borgruit veranderopdrachten aanpakt. Want ondernemerschap draait om het doen van investeringen met een positief effect op het bedrijfsresultaat. Daarom begint Borgruit pas aan een opdracht als de opdrachtgever er een zakelijke rechtvaardiging (de businesscase) voor heeft. Pas dan is veranderen een bewuste en kansrijke keuze voor een beter resultaat.

Om die keuze zakelijk te onderbouwen, gaan de opdrachtgever en Borgruit op zoek naar de antwoorden op relevante vragen, bijvoorbeeld:

  • Welke mogelijkheden blijven in de huidige situatie onbenut?
  • Welke missers worden in de huidige situatie gemaakt?
  • Hoe groot is het schadelijke effect van de gemiste kansen of de gemaakte fouten?
  • Wat moet er gebeuren om de verandering geslaagd te vinden?
  • Hoe stellen we vast of de verandering succesvol is?
  • Wanneer heeft de verandering het gewenste resultaat opgeleverd?
  • Wat is de waarde van het gewenste resultaat voor de opdrachtgever?

Die laatste vraag is ook relevant omdat we afrekenen op basis van het resultaat.