reflectiegesprekken

Leiderschap brengt dilemma’s, tegenwerking, valkuilen en verleidingen met zich mee. Je kunt of wilt dit niet altijd bespreken met de mensen uit je directe omgeving. Toch heeft iedereen behoefte aan een plek waar vrijuit gesproken kan worden zonder dat je aan verwachtingen moet voldoen of dat er direct consequenties aan verbonden zijn.

Daarom bied ik je de gelegenheid om in reflectiegesprekken alle dilemma’s en vragen te bespreken die je niet wilt of kunt bespreken met collega’s, leidinggevenden, medewerkers, commissarissen of toezichthouders. In die reflectiegesprekken gaat het over de manier waarop jouw leiderschap als levenskunst het beste vorm kan krijgen in de complexe en gelaagde werkelijkheid van het moment.

Reflectiegesprekken zijn zowel uitnodigend als confronterend. Je (her)ontdekt je eigen kracht en krijgt een zuiver beeld van de mogelijkheden en beperkingen van het moment. Daarnaast bevrijd je jezelf van ineffectieve fixaties en belemmerende gewoontes.

Voor de reflectiegesprekken die je met mij voert, gelden drie (vanzelfsprekende) V’s:

  • Vrij: Geen enkel onderwerp is verboden of verplicht. Er zijn geen taboes.
  • Veilig: De gesprekken zijn objectief, ondersteunend en onderzoekend. Dit betekent dat ik geen inhoudelijke oordelen vel of kritiek geef. Bovendien ben ik geen toezichthouder of concurrent. Alles is bespreekbaar zonder dat anderen er een consequentie aan verbinden.
  • Vertrouwelijk: De inhoud van het gesprek is strikt vertrouwelijk. Het staat je vrij om zelf te kiezen wat je wel of niet met anderen wilt delen maar ik garandeer je volledige vertrouwelijkheid en geheimhouding.