reflectiegesprekken

Werkrelaties zijn niet altijd makkelijk. Het is vaak lastig om goed om te gaan met dilemma’s, tegenwerking, valkuilen, twijfels, ergernissen en verleidingen. Je kunt of wilt daar niet altijd over praten met de mensen uit je directe omgeving.

Tegelijkertijd is het vaak verhelderend of goed voor je gemoedsrust om er vrijuit over te praten zonder dat je aan externe verwachtingen moet voldoen of dat er direct consequenties aan verbonden zijn.

Daarom bied ik je de gelegenheid om in reflectiegesprekken (individueel of in kleine, vertrouwde groepen) alle zaken te bespreken die je niet wilt of kunt bespreken met bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden, medewerkers, commissarissen of toezichthouders.

In die reflectiegesprekken gaat het over de manier waarop je in jouw werkrelaties succesvol kunt (blijven) in de complexe en gelaagde werkelijkheid van het moment.

Reflectiegesprekken zijn zowel uitnodigend als confronterend. Je (her)ontdekt je eigen kracht en krijgt een zuiver beeld van de mogelijkheden en beperkingen van het moment. Daarnaast bevrijd je jezelf van ineffectieve fixaties en belemmerende (denk)gewoontes.

Voor de reflectiegesprekken die je met mij voert, gelden drie (vanzelfsprekende) V’s:

  • Vrij: Geen enkel onderwerp is verboden of verplicht. Er zijn geen taboes.
  • Veilig: De gesprekken zijn objectief, ondersteunend en onderzoekend. Dit betekent dat ik geen inhoudelijke oordelen vel of kritiek geef. Bovendien ben ik geen toezichthouder, leidinggevende of concurrent. Alles is bespreekbaar zonder dat je rekening hoeft te houden met consequenties die anderen er aan verbinden.
  • Vertrouwelijk: De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk. Het staat je vrij om zelf te kiezen wat je wel of niet met anderen wilt delen maar ik garandeer je volledige vertrouwelijkheid en geheimhouding van mijn kant.