Serieuze ambities vereisen cruciale gesprekken

Artikel van 31 maart 2015 voor het blad SalesManagement (uitgegeven door SalesMediagroep).

Sales is bij uitstek een vak waarbij ambities een belangrijke rol spelen. Het realiseren van ambities lukt zelden zonder ‘gedoe’. Salesmanagers die dit gedoe niet of ineffectief bespreken, zijn geen uitblinkers. Zij doen eerder afbreuk aan de ambities van hun bedrijf en van hun team, dan dat ze er maximaal aan bijdragen. Lees hier (PDF-bestand) hoe je in cruciale gesprekken ambities versterkt en de realisatie ervan waarschijnlijker maakt.